Zarząd Klubu Narciarskiego Rzeszów

Prezes: Jadwiga Pękalska

Sekretarz: Maciej Barabasz

Skarbnik: Monika Barabasz

Zapraszamy rodziców i pełnoletnich członków do aktywnego udziału w zebraniach Klubu,

oraz codziennej działalności.