Składka członkowska na sezon 2018/2019 wynosi: 150zł.

Jednorazowa opłata wpisowa dla nowych członków chcących wstąpić do

KLUBU NARCIARSKIEGO RZESZÓW: 50zł

Opłata za poszczególne treningi wynosi:

- 20zł/trening, dla członków Klubu,

- 50zł/trening, dla osób nie zrzeszonych,

Opłacenie składki członkowskiej upoważnia do:

  • udziału w treningach (slalom, slalom gigant) organizowanych przez Klub w okresie Grudzień 2018 - Marzec 2019,

  • udział w zawodach organizowanych przez Klub,

  • reprezentowania Klubu w pozostałych zawodach (planujemy 2-3 starty na terenie woj. podkarpackiego),

  • korzystania ze zniżek oferowanych przez Partnerów Klubu,

Składka nie obejmuje:

  • dojazdu na treningi (być może będzie możliwość wspólnego dojazdu, ale będzie on dodatkowo płatny- ok.5zł/trening),

  • karnetów na treningi (szacowany koszt ok. 15-25zł/trening),

  • opłat startowych na zawodach nie organizowanych przez klub,