Składka członkowska na sezon 2021/2022 wynosi: 150zł.

Jednorazowa opłata wpisowa dla nowych członków chcących wstąpić do

KLUBU NARCIARSKIEGO RZESZÓW: 50zł

Opłata za poszczególne treningi wynosi:

- 20zł/trening, dla członków Klubu,

- 50zł/trening, dla osób nie zrzeszonych,

treningi na śniegu trwają 2 godziny i organizowane są popołudniami w środku tygodnia (np. 17:00-19:00), na stokach w okolicy Rzeszowa:

- Strzyżów

- Handzlówka

- Dylągówka

- Czarnorzeki

- Gogołów

Opłacenie składki członkowskiej upoważnia do:

  • udziału w darmowych treningach ogólnorozwojowych na sali gimnastycznej (listopad-kwiecień), w Szkole Podstawowej nr 28 w Rzeszowie

  • udziału w treningach narciarskich, organizowanych przez KNRz w okresie grudzień - marzec - w cenie 20zł/trening

  • udział w zawodach organizowanych przez klub

  • reprezentowania klubu w pozostałych zawodach (planujemy 2-3 starty na terenie woj. podkarpackiego)

  • korzystania ze zniżek oferowanych przez Partnerów Klubu

Składka nie obejmuje:

  • dojazdu na treningi (być może będzie możliwość wspólnego dojazdu, ale będzie on dodatkowo płatny- ok.5zł/trening),

  • karnetów na treningi (szacowany koszt ok. 15-25zł/trening),

  • opłat startowych na zawodach nie organizowanych przez klub,